Şandong Xinsuju polatyna hoş geldiňiz

“Shandong Xinsuju Steel Co., Ltd.” 2018-nji ýylyň 11-nji aprelinde döredilen bu kompaniýa Hytaýyň iň uly polat turbalary öndürýän bazasy bolan Şandong welaýatynyň Liaocheng şäherinde ýerleşýär.ERW polat turbasyny, gyzgyn galvanizli polat turbany, ýag örtügi, list rulony, inedördül gönüburçly polat turbasy, poslamaýan polat we beýleki turba önümlerini öndürýän we satýan iri kärhana, ýyllyk önümçiligi we satuwy 1,5 million tonna, Ilki bilen müşderiniň ýörelgesine laýyklykda, satuwdan öňki, satuwdan soňky hyzmat ulgamy bilen, abraýy boýunça ösüşi gözlemek, maksat üçin hyzmat etmek.